سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-5- وضعيت شركت‌هاي پيمانكاري در استان :1388
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11