سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
2-4- تعداد خانوار و جمعيت بازسازي شده شهرهاي استان در سال 1389 بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن1385
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11