سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 8- پيش بيني خانوار كل كشور به تفكيك مناطق شهري و روستايي و استان(مرکز آمار ایران)‌:1405- 1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9