سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 20- پيش بيني جمعیت کل کشور به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی و غیر ساکن (مرکز آمار ایران)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9