سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول14- زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب سن، وضع زنـاشويي، تعداد فرزندان زنده بـه دنيا آورده و در حال حاضر زنده زنان حداقل يكبار ازدواج كرده به تفکیک شهرستان استان گیلان:1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9