سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 14 -دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي بر حسب جنس، سن و آخرين مدرك تحصيلي به تفکیک شهرستان : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9