سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول8- مهاجران وارد شده از خارج كشور طي 5 سال گذشته بر حسب جنس، کشور محل اقامت قبلی و استان محل اقامت فعلي استان گیلان
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9