سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7- مهاجران وارد شده از خارج كشور طي5 سال گذشته بر حسب جنس، سن و استان محل اقامت فعلي (استان گیلان)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9