سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 8- واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع واحد مسكوني، مساحت زير بنا وتعداد خانوار ساكن در آن‌ها به تفکیک شهرستان های استان گیلان : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9