سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع ،مساحت زیربنا، نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته در بنا استان گیلان : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9