سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول1 - جمعيت 10 ساله وبيشتر برحسب سن ، جنس و وضع زناشوئي استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7