سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5 - واحدهاي مسكوني معمولي غیر آپارتمانی بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته به تفكيك استان1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9