سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 3 -واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته کل کشور به تفكيك استان : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9