سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5- باسوادان 6 ساله و بيش‌تر كه در حال حاضر تحصيل نمي‌كنند بر حسب جنس، سن و دوره‌ي تحصيلي استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9