سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 6-خانوارهاي معمولي و گروهي بر حسب تعداد افراد و تعداد افراد در حال تحصيل به تفكيك جنس استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9