سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 173 - تراکم دانش آموزان مقطع متوسطه(متوسطه دوره دوم) در کلاس کشور و استان گیلان واحد : نفر در کلاس
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7