سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 172 - تراکم دانش آموزان مقطع راهنمايي(متوسطه دوره اول) در کلاس کشور و استان گیلان واحد: نفر در کلاس
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9