سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 166- تعداد مشترکان صندوق بازنشستگي کل کشور و استان گیلان و سهم استان از کل کشور واحد: نفر - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7