سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 163- تعداد کل مستمری بگیران، مستمری بگیران طرح مددجویی و سهم مستمری بگيران طرح شهید رجایی از کل مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد در کل کشور واستان گیلان واحد : نفر - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7