سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 139- تعدادایستگاه آتش نشانی، میدان میوه و تره بار و سرانه تولید زباله در نقاط شهري کشور و استان گيلان واحد: دستگاه-تن در روز-كيلوگرم-مترمربع
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7