سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 137- میانگین مساحت زیربنای واحدها در پروانه های احداث ساختمان کشور و استان گيلان واحد : هزار متر مربع
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9