سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 135- میانگین مساحت زمین در پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکوني در نقاط شهري کشور و استان گيلان واحد : هزار متر مربع
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7