سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 132- مقدار تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی، مقدار بارگیری کالاهای غیرنفتی و سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی از کل تخلیه در بنادر استان گيلان واحد: تن
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9