سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 104- متوسط مصرف برق هر مشترک خانگي کشور و استان گيلان واحد: مشترک - کيليو وات ساعت
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9