سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 98 - ظرفيت پست‌ها و شبكه هاي توزيع برق کشور و استان گيلان واحد : مگاولت آمپر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9