سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 97- نسبت ظرفيت عملي به ظرفيت اسمي نيروگاه هاي برق كشور و استان گيلان واحد : مگا وات - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7