سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 73 - تعداد اقامتگاه های عمومی ، هتل ها ، مسافرخانه ها در کشور و استان گيلان واحد:تعداد-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9