سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 71 -ارزش محصولات وارداتی و صادرات غيرنفتي ، نسبت ارزش واردات به صادرات غيرنفتي وتغییرات سالانه در کشور واستان گيلان واحد:میلیون ریال-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7