سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 70 - مقدار محصولات وارداتی و صادرات غيرنفتي و درصد تغییرات سالانه در کشور و استان گيلان واحد:تن-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7