سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 50- تعداد کارگاه های صنعتی داراي ده نفرکارکن و بيش‌تر برحسب طبقه کارکن در کشور و استان گيلان واحد:تعداد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9