سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 41 - متوسط هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي و درآمد يك خانوار شهري كشور و استان گيلان واحد:هزار ريال- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9