سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 39- وضعيت ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور و استان گيلان واحد:رويداد - درصد جدول 39- وضعيت ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور و استان گيلان واحد:رويداد - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9