سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 21 - ارزش و تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار درکشور و استان گيلان واحد:میلیون ریال-هزار سهم
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7