سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 17 - سهم تسهیلات بخش های عمده اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی در کشور و استان گيلان واحد:درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7