سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 15 - مقدار وضریب تغییرات سالانه تسهیلات پرداختی توسط بانکهای عامل در کشور واستان گيلان واحد:میلیون ریال-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7