سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
عنوان جستجو : جستجو در بانک فهرست اطلاعات مکاني استان گيلان
مــرجع جستجو : پرسشنامه فهرست اطلاعات مکاني V1-95
توضیحات جستجو :

سامانه فهرست اطلاعات مکاني استان گيلان

عدم آگاهی از وجود نقشه ها و اطلاعات مکانی موجود در سطح استان گیلان غالبا باعث بروز دوباره کاری در امر تولید اطلاعات مکانی، تاخیر در اجرای پروژه های مختلف عمرانی و اتلاف منابع و بودجه در این زمینه شده است. لذا سامانه فهرست اطلاعات مکانی استان گیلان بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان و با هدف جلوگیری از انجام موازی‌کاری در تهیه اطلاعات مکانی، جلوگیری از اتلاف بودجه و زمان و نیز دسترسی سریع‌ کاربران اطلاعات مکانی (دستگاه های اجرایی، محققان، دانشجویان و ...) ایجاد گردید.

با استفاده از این سامانه، کاربران می توانند قبل از تهیه هر گونه نقشه و اطلاعات مکانی مورد نیاز، مشخصات نقشه‌ها و اطلاعات مکانی موجود در سطح استان را بررسی نموده و در صورت وجود مشخصات اطلاعات مکانی مورد نظر در سامانه، با مراجعه به دستگاه‌ یا نهاد اجرایی ذیربط براساس ضوابط قانونی آن دستگاه یا نهاد، در صورت امکان اطلاعات مورد نیاز خود را اخذ نمایند.

انتخاب پارامتر های جستجو : ( ابتدا پارامترهای جستجو را انتخاب نموده و سپس بر روی دکمه پردازش اطلاعات کلیک نمایید )
مقیاس(پایه)
نوع نقشه (اطلاعات مکاني)
عنوان موضوعي
سال تهیه نقشه (اطلاعات مکانی)
عنوان نقشه يا اطلاعات مکانی (Title)
نام دستگاه اجرايي
این جستجوی پویا توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 4.6.2