سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-9- صید، تولید و ارزش انواع ماهی توسط شیلات و تعاونی‌ها در استان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11