سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-2- سپرده‌های دریافتی بانک‌های استان به تفکیک نوع
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11