سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-4- تعداد اعضاء مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری و تعداد کتاب‌های موجود: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11