سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-1- تعداد بستری‌شدگان، مرخص‌شدگان و فوت شدگان در بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11