سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-11- جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب درصد جانبازي در پايان اسفند1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11