سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-1- تعداد بستری شدگان، مرخص شدگان و فوت شدگان در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان: 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3