سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5-17- تعداد و مساحت کلیه مکان‌های ورزشی تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان استان به تفکیک شهرستان (متر مربع): 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3