سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
١٠-١١- وزن بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي براساس بارنامه صادر شده برحسب شهرستان: ١٣٩٣ تن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9