سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-15- آموزش همگانی برگزار شده و تعداد آموزش گیرندگان جمعیت هلال احمر
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9