سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-11- تعداد جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسب در صد جانبازی در پایان اسفند
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9