سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-9- تعداد خانوارهای شاهد حقوق و مستمری بگیر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنان: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9