سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
18-17- زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات : (نفر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9