سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-9- دانش آموزان و امکانات آموزشی (1) دوره پیش دبستانی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9