سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-2- خطوط واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به تفکیک نوع خط و اپراتور
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9